חברת תימת סיימה בהצלחה סקר חיווט במטוסי סופה

חברת תימת בע"מ סיימה בהצלחה פרויקט סקר חיווט במטוסי F-16 מדגם סופה וברק 2 עבור חיל האויר הישראלי במסגרת הזמנת משרד הביטחון במטרה לשפר את בטיחות הטיסה במטוסים.
 
במסגרת תהליך להורדת סיכונים נדרש חיל האוויר לבצע סקר חיווט במטוסי F-16.
 
עקב מספר אירועים בטיחותיים שנגרמו עקב פגמים ברתמות החיווט במטוסים הוחלט במטה חיל האוויר לבצע סקר חיווט למטוסי הסופה והברק על מנת למפות את הרתמות בעלות פוטנציאל לכשל שעשוי להוביל לאירוע בטיחות.
 
משרד הביטחון  יצא במכרז פומבי שפורסם ברשת האינטרנט, למכרז נגשו מספר רב של חברות, חלקן הן מהחברות המובילות במשק בתחום הנדסת חיווט תעופי ובניהן נגשה גם חברת תימת כמועמדת לביצוע העבודה.
 
בסיום תהליך המכרז הוכרז על חברת תימת בע"מ כזוכה לצורכי ביצוע העבודה.ניכר כי חיל האויר השקיע מחשבה רבה והכין מסמך אפיון המוגדר היטב שכלל גם דרישות נוספות מעבר לביצוע הסקר בפועל, האפיון כלל דרישה למיפוי רמת סיכון ורמת חומרה לכל אזור חיווט נבדק וכן דרישה נוספת להכנת הוראות הנדסיות והנחיות עבודה מסודרות לטיפול ותיקון במפגעים שיתגלו.
 
לאחר 6 חודשי עבודה בהם בסקרו מספר מטוסים מכל דגם בוצע מיפוי יסודי הוכנו דוחות הנדסיים מפורטים הכוללים המלצות לתיקון כולל פירוט תהליכי התיקון וחומרי הגלם הנדרשים לביצוע בעבודה.
 
כבר בשלבים הראשוניים של הסקר נתגלו מספר בעיות משמעותיות, שהועברו לטיפול אנשי המקצוע בלהק ציוד באופן מידי וזאת על מנת שהממצאים שנמצאו יתוקנו באופן מידי בכל המטוסים ולא ימתינו לסיום הפרויקט כולו.עם קבלת הדוחות בחייל האוויר הוגדרו פעולות אחזקה מחייבות למטוסים בהתאם לתהליכים ההנדסיים שהוגדרו על ידי חברת תימת.
 
מתגובות ראשוניות מגורמים מקצועיים במטה להק ציוד בחיל האוויר, ניכרת שביעות רצון מרמת ביצוע העבודה במסגרת המכרז ובעיקר מהרמה המקצועית והרצינות הרבה שהופגנו מצוות העבודה של החברת שביצע את העבודה בשטח.