מאמרים

הצורך בפיקוח בנייה

לאחרונה אנו ועדים לתקלות חמורות בענף הבניה בישראל. כמו כן על פי סקר שבוצע משרד השיכון והבינוי ניתן לראות כי מעל 90% מהדירות הנמסרות למשתכנים הינם בעלי ליקויי בניה וגמר חמורים שאינם מאפשרים למשתכנים להיכנס לנכס שרכשו.